Malene Utzon

Ydelser

Samtaler er mere end bare samtaler

Psykoterapi

DIN OPLEVELSE I FOKUS

Opbyggende og afklarende samtaler, kan støtte dig i mange forskellige situationer i livet, hvor du eksempelvis føler dig udfordret, oplever en svær livskrise eller blot ønsker forandring. I samtaler med mig, finder du frem til hvad du kan lære af din situation, og hvad der skal til, for at du vokser dig stærk af den.

NYT PERSPEKTIV PÅ livet

I psykoterapi fokuseres på forandringer i måden vi mennesker opfatter, tolker og handler på. Forløbet giver dig bedre kontakt til dine følelser og tanker, samt mere klarhed i forhold til dine handlinger. Den større selverkendelse, som du opnår under samtalerne, resulterer i en væsentlig forbedring af både din psykiske- og fysiske tilstand. Sammen får vi sat nyt perspektiv på dit liv, og du opnår større overskud og tilegner dig et bedre overblik.

I samtalerne får du afsæt for en udvidet forståelse af dig selv og andre. Du får gjort op med hæmmende over-bevisninger og eventuelle destruktive mønstre. Du får selvhjælps-værktøjer du kan bruge i fremtiden. Alt sam-men er det med til at højne din livskvalitet og skabe en vej til mere glæde og fred i dit liv.

DU ØNSKER HELING

Terapien tager udgangs-punkt i helende samtaler, hvor vi sammen finder ud af, hvordan du kommer videre. Jeg tilbyder hjælp til selv-hjælp. Der er fokus på det, som du har brug for at ændre i dig selv eller i dit liv. Udgangspunktet for heling, er at du er villig til foran-dring. Det er vigtigt, at du kommer fordi du selv vil og ikke er sendt af andre. Jeg tager afsæt i, i de foran-dringer du ønsker.

Jeg støtter dig gennem udviklende og opløftende samtaler, uanset hvilken livs situation du måtte stå i, ex:
> Du gentager handlinger, som du kan mærke ikke er sunde og udviklende for dig længere.
> Du har følt dig modløs og trist over en længere periode.
> Du oplever der er noget i din livssituation, der er svært at bære eller svært at forstå.
> Du har oplevet voldsomme oplevelser, hvor du føler du har mistet balancen.
> Du har oplevelser der fylder meget, og som gør det svært for dig at fokusere på det, der betyder noget i dit liv.

Parterapi

KÆRLIGHED & KONFLIKTLØSNING

Når I løser jeres konflikter i fællesskab, giver I kærligheden en ny chance.

Et terapiforløb med mig, hjælper jer til at opnå en dybere forståelse af jeres individuelle ståsted i forholdet. Formålet er at I bliver bedre til at lytte til hinanden og til jer selv.

En større villighed til at kommunikere og forstå både dig selv og den anden, kan hele et forhold i krise. I samtalerne kommer i nærmere sagens kerne og hinanden.

FORNYET RO & GLÆDE I FORHOLDET

Det er aldrig for sent at sætte fokus på, at ville forstå sig selv og sin partner bedre. Man er to individer, som til tider skal fungere som et. Men som mennesker er vi ikke ens, hvorfor det er naturligt at vi en gang imellem går skævt af hinanden.

Med parterapi sætter vi sammen fokus på, at I gen-finder glæden, omsorgen og kærligheden. Selvfølgelig kan man være forskellige og mene noget så forskelligt, at forholdets følelsesbånd stopper.

Men før det kommer så langt som til et eventuelt brud, er det vigtigt at komme til afklaring. Uden afklaring tager man blot problemet med i næste forhold.

GENFIND GLÆDEN, OMSORGEN & KÆRLIGHEDEN

Det er aldrig for sent at sætte fokus på at ville forstå sig selv og den anden bedre. Man er to individer, som til tider skal fungere som et, men som mennesker er vi ikke ens, hvorfor det er naturligt vi en gang imellem går skævt af hinanden. Med parterapi sætter vi sammen fokus på at i genfinder glæden, omsorgen og kærligheden til hinanden.

FÅ LIDENSKAB & SEXLYST TILBAGE 

Parterapi kan hjælpe jer med at blive afklaret omkring jeres styrker og svagheder. Det kan hjælpe med at bygge bro over kløfter, der ellers virker uoverskuelige, og give jer lidenskaben og sexlysten tilbage i forholdet.

Parterapi er for jer:
> der ønsker at styrke dialogen og kærligheden i forholdet.
> der elsker hinanden,
men ”noget” bliver ved at komme imellem.
> der føler at I bliver ved med at gå forbi hinanden, misforstår eller har svært ved at forstå hinanden.

Du kan evt. starte med din egen terapi, for at skabe din egen afklaring før du bevæger dig over i parterapi sammen med din partner.

Coaching

Du er klar til forandring

Du er åben for selvudvikling og har nogle drømme, som du vil give en chance. Du har et ønske om at stå i din kraft og leve dit fulde potentiale.

Måske er der nogle særlige emner du kredser om, som du kan mærke har be-tydning, og som du gerne vil undersøge i dybden. Måske bliver du ved at ramme den samme hindring, og er besluttet på at komme videre. Eller du har brug for at blive ledt gennem en proces, hvor du mærker du følges på vej. Her kan coaching gøre en stor forskel.

INDIANSK LIVSVISDOM

Hvis du ønsker det, kan jeg integrere Counsil Guide metoden i coachingforløbet. Metoden fokuserer på at skabe sammenhængskraft og mening i dit liv, samt at du genskaber kontakten til dine indre ressourcer.

Ved min vejledning er jeg i stand til at assistere dig, til at favne din sande kerne. Den indre kontakt bringer healing til dig selv, dine relationer og til verden du tilhører. Sammen vil vi definere, hvordan du kan nå dine mål og manifestere dine visioner. Hver session er om dig, og fokus skal være på det indre dig, og de centrale emner i dig som person.

HAR DU BESØG AF STRESS?

Stress er mere end at føle sig presset. Stress er når presset rammer kroppen og sindets normale funktioner, på en måde der skaber en voldsom ubalance og påvirker vores liv og evne til at fungere i hverdagen.

Stress kan have mange niveauer og former. Det samme kan måden at håndtere det på. Fra at være ramt i en grad hvor man mærker sammenfaldet, tab af humør eller energi og oplevelsen af skrøbelighed - fordi det bare er blevet for meget, til at overblikket helt forsvinder. Måske er det allerede gået ud over din evne til at huske på den korte bane, eksempelvis navne eller begivenheder.

Stress kan også være den voldsomme oplevelse af, at hele systemet har sat sig fast i alarmtilstand, med symptomer som depression, søvnløshed, tab af seksuel lyst eller decideret chok og traume. Skulle du være så hårdt ramt, er jeg uddannet chock- og traume terapeut. Så uanset niveau af stress, kan jeg hjælpe dig.

 

UDVIKLING MED TOLTEKISK VISDOM

HVORFOR INDIANSKE UDVIKLINGSMETODER OG VÆRKTØJER?

Hvem ville have gættet, at man ville gøre brug af 1200 år gammel Toltekisk visdom, til både personlig- og organisationsudvikling i nyere tid?

Helhedsorienteret
Det er mit fokus at arbejde helhedsorienteret, når det gælder udvikling af mennesker, og jeg er derfor nysgerrig nok til at undersøge forskellige traditioner og metoder, både fra den moderne psykologi og fra de såkaldt ’oprindelige folk’. I min ivrige søgen er jeg stødt på metoder fra både Mayaer, Toltekere og Nordamerikanske indianere.  I årtier er der hentet visdom, metoder og værktøjer fra Østen, men der har ikke været den samme opmærksomhed på metoder fra Syd- og Nordamerika.

Visdom Keepers
Hos de Nordamerikanske indianere, har jeg fundet et ocean af visdom, til brug i personlig udvikling, som sammen med min psykoterapeutiske erfaring, sætter udvikling i et helt nyt perspektiv. Via direkte overlevering fra ”Old chiefs” og ”Keepers of the Origin Teachings of the Delicate Lodge”, kaldet Keepers, har jeg tilegnet mig metoder og værktøjer, der er forbundet med en tænkning og praksis af universets forbundenhed, der ofte har fascineret mig.

De personlige metoder som findes i de Toltekiske og Nordamerikanske indianeres koncepter, har været 1.500 år undervejs, og de udvikles stadig af nutidige ”Wisdom keepers”.

Metoder der oprindeligt er udviklet for at individet og stammen kunne overleve, og ikke mindst udvikle sig under barske omstændig-heder. Disse metoder er stadig under udvikling og overleveres mundtligt, men yderst systematisk og struktureret.

De er derfor sjældent anerkendte i samfund, der mest har tiltro til viden der overleveres skriftligt. Disse metoder er særdeles anvendelige i dag, til dyberegående personligt udviklingsarbejde, samt på gruppe- eller organi-sationsniveau, særligt under transformations-processer.

Visdomtræning
Den oprindelige Toltekiske visdomstræning fra Mexico, stammer fra år 800-1200 e.krf. Toltekerne levede side om side med Mayaerne. De har begge hentet inspiration fra hinanden i forbindelse med udvikling af mennesker og samfund.  Den Toltekiske udviklingstradition er relativ veldokumenteret. Den var dog ikke hvermandseje, men blev formidlet gennem såkaldte shamaner. Traditionen deles op I 3 grader: ‘Mastery of Awareness’, ‘Mastery of Intention’ samt ‘Mastery of Transfor-mation’.

Den tradition jeg beskæftiger mig med kaldes ”The Teachings of the Delicate Lodge”. Den er baseret på metoder og værktøjer som kan anvendes til egen og samfundets udvikling. Man arbejder i denne tradition indenfor 4 områder af udvikling:

Red Lodge, som handler om den personlige udvikling af egen spiritualitet, fysik, følelser og tanker. Denne træning tager normalt 2-3 år at gennemføre.

 

Black Lodge, der er en dybdegående træning, der tillades efter veludført Red Lodge træning. Den foregår i bjergene i New Mexico. Den foregår ved brug af en række metoder ogværktøjer, der forbinder en med solen, jorden og universet.

Dette er en ren energitræning, som man kun sjældent har erfaring med i det moderne samfund, hvilket gør det til en erfaring, der kun kan videreformidles over lang tid, og med brug af særlige processer. Det tager normalt 3 år at gennemføre.

White og Golden Lodge, der er en såkaldt ”keepershiptræning” (15-25 år sammen med en keeper), hvor man lærer at beherske egen energi på et niveau hvor man kvalificerer sig til at træne andre på energi niveau, dvs. træne andre i White og Black Lodge (og Red Lodge).

Jeg er ikke shaman, men Visdom Coach, der integrerer denne omfattende visdom i mit daglige udviklingsarbejde med mennesker og organisationer. Hvis du specifikt ønsker disse metoder åbenlyst anvendt kan jeg tilbyde dette, dels i personlige sessioner, dels i åben undervisning i grupper.

Ofte er det åndelige perspektiv ikke inkluderet i klassiske terapeutiske samtaler, hvilket til gengæld er centralt i Toltekisk visdom coaching.